Καλώς ήλθατε στην Πολιτική Τεχνολογία

Καλώς ήλθατε στο PoliTech, το διαδικτυακό τόπο της ερευνητικής ομάδας «Πολιτική Τεχνολογία».  Η Πολιτική Τεχνολογία δραστηριοποιείται στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων [ΠΕΔίΣ], Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

H Πολιτική Τεχνολογία δραστηριοποιείται στην Ανάλυση και Σχεδιασμό Πολιτικών (Policy Analysis) και έχει ως στόχο την παροχή πληροφόρησης που σχετίζεται με τη λήψη αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό ή και εθνικό επίπεδο διακυβέρνησης.

Η Πολιτική Τεχνολογία ιδρύθηκε το 2009 από τον κ. Νικήτα-Σπύρο Κουτσούκη. (Προφιλ στο LinkedIn, Προφιλ στο Google Scholar, Προφίλ στο τμήμα ΠΕΔιΣ)