Δημοσιεύσεις και Κείμενα εργασίας

Ερευνητική Πρωτοβουλία GOVERN

  1. Εκατό έτη Ελληνικής Διακυβέρνησης: 1909-2009 - Μία διαχρονική μελέτη των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας. Νοέμβριος 2013. ♣ 2.1 MB, 476 λήψεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *