ΝΕΑ Συνεργασία: Δήμος Τρίπολης και Πολιτική Τεχνολογία

logotΗ ερευνητική ομάδα «Πολιτική Τεχνολογία» και ο Δήμος Τρίπολης έχουν συνυπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας με αντικείμενο τη μελέτη στρατηγικών «ευφυούς» ανάπτυξης. Η συνεργασία είναι άνευ οικονομικού αντικειμένου.

Πιο συγκεκριμένα η δράση αφορά στην κατανόηση της αναπτυξιακής θέσης του Δήμου όπως διαμορφώνεται από την αλληλεπίδραση των ιδιαίτερων κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών του, μέσα από την αλληλεπίδραση και τη συμβολή των τοπικών «πόλων» ανάπτυξης, όπως η επιχειρηματική και η ακαδημαϊκή κοινότητα, οι υπηρεσίες του δήμου, και η τοπική κοινωνία.

Αντικείμενο της μελέτης είναι (α) η καταγραφή και η αξιολόγηση της υφιστάμενης αναπτυξιακής θέσης του Δήμου αυτοτελώς αλλά και συγκριτικά σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, και (β) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός πλαισίου ανάπτυξης και αναλυτικών στρατηγικών εργαλείων.

Κύριες διαστάσεις της ανάλυσης είναι το τρίπτυχο, «Ανθρώπινο κεφάλαιο και ταλέντο», «Τεχνολογία και τοπική επιχειρηματική κοινότητα», «Τοπική κοινωνία και διαβίωση» σε σχέση με το περιβάλλον που διαμορφώνουν αφενός, οι τοπικοί θεσμοί και υπηρεσίες, και αφετέρου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που της γεωγραφικής θέσης και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου.

Την επιστημονική εποπτεία της μελέτης έχει ο Αν. Καθ. κ. Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης. Κύριος ερευνητής είναι η κ. Β. Αλεξοπούλου, Υπ. Δρ. του τμήματος ΠΕΔιΣ.


Από το το 1ο τρίμηνο του 2016 και καθώς εξελίσσεται η έρευνα αυτή θα υπάρχει δυνατότητα τακτικής και περιοδική συμμετοχής προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών για πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα.

 

This entry was posted in Ενημέρωση and tagged , , , . Bookmark the permalink.