Πόσο ασχολούνται με την πολιτική οι Πολιτικοί Επιστήμονες;

Η Πολιτική Τεχνολογία ξεκίνησε μία νέα έρευνα που αφορά τους φοιτητές που σπουδάζουν πολιτικές επιστήμες ή και διεθνείς σχέσεις.  Σκοπός της μελέτης είναι να μελετηθεί ο βαθμός στον οποίο οι εκκολαπτόμενοι πολιτικοί επιστήμονες είναι … πολιτικοί!

Η μελέτη θα διεξαχθεί πανελλαδικά, με τη χρήση ερωτηματολογίου και αναμένεται να έχει διάρκεια αρκετών μηνών. Την μελέτη εκπονεί ο Χρόνης Καράμπελας, και συντονίζει ο Καθ. κ. Κουτσούκης.

 

This entry was posted in Ενημέρωση. Bookmark the permalink.