Ερωτηματολόγιο της ερευνητικής ομάδας "Πολιτική Τεχνολογία" που απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές πολιτικής επιστήμης και έχει ως στόχο να καταγράψει τη πολιτική στάση των φοιτητών Πολιτικής Επιστήμης.

Σφάλμα

Το ερωτηματολόγιο αυτό δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Για περαιτέρω βοήθεια, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Χρόνης Καράμπελας ( chronis.k@politech.uop.gr )