Κατηγορίες
Μεθοδολογία της έρευνας

Έρευνα-επιστήμη-μέθοδος την εποχή του διαδικτύου

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να δώσει στους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες θεωρητική αλλά και πρακτική γνώση και εξάσκηση σε διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με την έρευνα για ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς σκοπούς με τη χρήση του διαδικτύου.
[…]